top top top
第C08版:視覺 上一版3  4下一版  
      本版標題導航
相對電影人
德定圃保
意在筆前,情在畫外
策展前言:《朗讀空間計劃——灣澳填寫》(節錄)
     [ 設為首頁 ] | | [ 返回主頁 ] |
今日日期:     版面導航
當前報紙日期:
2019 3月19日 星期
 
3上一篇  下一篇4  
  放大 縮小 默认        

德定圃保

陳懷萱


德保行書節錄《文心雕龍》

    讀清人書法絕句

    德定圃保

    修身持節慕文公,設教宗人慎始終。

    書法雅言能課子,眷焉興感古今同。

    長白索綽絡列滿洲八大姓氏,以布舒庫一支最為有名。先是關外從龍,以軍功稱貴,賜漢姓石;及後裔居北京,勤習詩書,由科舉入仕,與漢人無異。德定圃雅慕朱文公,以《朱子家訓》譯為滿文課族中子弟,修家譜,建宗祠,慎終追遠。當乾嘉道之際,科甲尤盛,至定圃子英煦齋,所謂“四代五翰林”是也,為八旗士族之冠。煦齋官至協揆、尚書、軍機大臣,品行端方,著述甚豐,趨庭受學故也。其父德定圃,諱保,字仲容,一字懷玉。康熙五十八年出生,少年登第,乾隆元年中舉,聯捷成進士,年僅十九。選庶常,由檢討歷官侍講、侍讀、侍郎、巡撫,官至尚書。屢主鄉會試,督學山西、山東、順天,為上書房總師傅。諳熟音律,兼管樂部事務,著《音韻述微》,奉敕纂修《御製律呂正義後編》、《欽定詩經樂譜全書》、《日下舊聞考》等。故事,和珅慕英煦齋才具,欲以女妻之,恐德定圃不願,倩內務府大臣金簡作伐,定圃卻之。見楊鍾羲《雪橋詩話》。又一說和珅求高宗指婚,定圃預聞,急商之阿思哈,聘其養女為子媳;高宗詢問,知已有婚約,乃罷。定圃後官禮部尚書,以小故革職,蓋與和珅修怨之報也。乾隆五十四年身故,無諡;後十年嘉慶己未,仁廟親政,追諡文莊。《逸周書 · 諡法解》:道德博聞曰文,忠信接禮曰文,能定典禮曰文,敏而好學曰文;執禮御賓曰恭,賢而不伐曰恭,執事堅固曰恭,不懈於德曰恭。知其節操行止矣。詩擅古今體,溫柔典雅,有《定圃詩鈔》、《樂賢堂詩鈔》。煦齋素工書,作品易見,其父德定圃手跡則不多覯。

    此定圃為蓮峰世兄節書《文心雕龍》扇面,文云:“夫水性虛而淪漪結,木體實而花萼振,文附質也。虎豹無文,則鞹同犬羊;犀兕有皮,而色資丹漆,質待文也。若乃綜述性靈,敷寫器象,鏤心鳥跡之中,織辭魚網之上,其為彪炳,縟采明矣。”定圃不以書名,而此作嫻雅近趙吳興,筆墨與其內容相映發,使轉之間清氣自見,知生平必工於文翰筆札,不徒以道德文章彪炳也。煦齋書亦得力於趙,當出庭訓。

    陳懷萱

3上一篇  下一篇4