top top top
第B14版:馬經 上一版3  4下一版  
      本版標題導航
好好新季開勝門
玲瓏皇取跨季連捷
章勤逐場點評
賽事備忘
試閘靚馬
     [ 設為首頁 ] | | [ 返回主頁 ] |
今日日期:     版面導航
當前報紙日期:
2021 10月16日 星期
 
3上一篇  下一篇4  
  放大 縮小 默认        

賽事備忘

    賽事備忘

    本地賽事:第1-5場(下午2時開跑)

    場地:沙/草地(移欄8米,預測爛地)

    草地1-3場,沙地4、5場。

    監場賽事董事:鄭國賢

3上一篇  下一篇4