top top top
第D05版:學生報 上一版3  4下一版  
      本版標題導航
雨驚仙
逸致 · 花都
我想對你說
(彩鉛) 窩蛋奶
點評《雨驚仙》
點評《逸致 · 花都》
     [ 設為首頁 ] | | [ 返回主頁 ] |
今日日期:     版面導航
當前報紙日期:
2021 10月26日 星期
 
下一篇4  
  放大 縮小 默认        

雨驚仙

朱子晴 培正 小六

    雨驚仙

    碎雨成片   諸仙駕霧至

    瀑傾煙舞   白曖一片

    雲聚   如龍騰飛

    雷怒   似盤古巨吼

    電閃   剎時銀光透天

    風起   雨若裙邊飄然

    聲蕩天地間

    雷公電母風婆雨神齊聚

    午後驚雨籠罩四野

    朱子晴  培正 小六

下一篇4